Občina Velike Lašče

+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Občina Velike Lašče pričenja s postopkom zbiranja pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče. Zbiranje pobud bo potekalo od 1. februarja 2024 do 5. aprila 2024. …

POVEZAVE

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za sofinanciranje obnove …

Št. zadeve: 096-0001/2024-1Velike Lašče, 22.1.2024 Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o …

Rok za oddajo ponudb (ponudbe morajo prispeti na Občino Velike Lašče): 4.12.2023 …