+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » RAZPIS za podelitev priznanj Občine Velike Lašče

RAZPIS za podelitev priznanj Občine Velike Lašče

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00, 32/23 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 RAZPIS

za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2024

 

Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče

Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in humanitarnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Velike Lašče.

 Podelitev priznanj Občine Velike Lašče

Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.

Podelitev zlate plakete Občine Velike Lašče

Zlata plaketa se podeljuje za pomembne enkratne dosežke na že prej navedenih področjih in požrtvovalna ter humana dejanja v obdobju zadnjega leta.

Zlato plaketo Občine Velike Lašče lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma  organizacije.

Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

Predlog mora vsebovati:

  • podatke o predlagatelju;
  • vrsto predlaganega priznanja občine;
  • podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
  • obrazložitev k predlogu;
  • dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

 Rok za oddajo predlogov je  8. maj 2024 do 12. ure. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali po e-pošti na naslov obcina@velike-lasce.si, s pripisom »razpis za podelitev priznanj v letu 2024«.

Predsednik Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Boštjan Škulj

Celotno besedilo razpisa je dostopno na povezavi:

Razpis_priznanja in nagrade 2024