+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Bogomir Samsa

Bogomir Samsa

Zaradi vseh njegovih dosežkov in zaslug.
Priznanje Občine Velike Lašče je bilo podeljeno 11.  junija 2005.

Bogomir Samsa v gasilstvu aktivno sodeluje že od leta 1949, najprej kot član operativne desetine v Dolnjih Retjah, ki je takrat še spadala v PGD Velike Lašče, od leta 1951 pa kot ustanovni član PGD Dolnje Retje. Od leta 1952 do danes je tajnik PGD Dolnje Retje in pri vseh akcijah vedno aktivno sodeluje.
Bogomir Samsa je šel v gasilstvu skozi vse faze strokovnega usposabljanja in dosegel čin visokega gasilskega častnika.
Leta 1955 je bil med ustanovitelji in nato tajnik Občinske gasilske zveze Velike Lašče. Po združitvi Občinske GZ Velike Lašče v Občinsko zvezo Ljubljana Vič-Rudnik je prevzel mesto podpredsednika predsedstva in to ostal vse do ukinitve te zveze leta 1995.
Zaradi njegovega prizadevanja je bila v tem letu ustanovljena Gasilska zveza Velike Lašče, ki povezuje devet prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Velike Lašče. GZ Velike Lašče preudarno vodi že 10 let. V tem času so se prostovoljna gasilska društva tudi s pomočjo Gasilske zveze Velike Lašče opremila z novo opremo. Kot predsednik  se je Bogomir Samsa vedno zavzemal za usposabljanje članstva na vseh gasilskih področjih, na izobraževanjih pa sodeluje tudi kot predavatelj.
Z svoje požrtvovalno in nesebično delovanje v gasilskih organizacijah je dobil več gasilskih in drugih priznanj, med drugim najvišje priznanje v gasilstvu »Nagrado Matevža Haceta«.
Bogomir Samsa se je poleg delovanja v gasilskih organizacijah odlikoval tudi z delom v kulturi. Zlasti so pomembna njegova prizadevanja pri odkupu Temkovega mlina in ureditvi Trubarjeve domačije in ostalih objektov kulturne dediščine ter njegove aktivnosti ob praznovanju pomembnih obletnic naših književnikov.