+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Evidenčna javna naročila nad 10.000,00 EUR brez DDV

Evidenčna javna naročila nad 10.000,00 EUR brez DDV

V skladu z 2. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, ki so bila oddana leta 2018 in katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1 splošno področje gradnje Naročamo predhodno pripravo terena ter asfaltiranje ceste na Rašici po vaši ponudbi št. P 795- e- 2017 z dne 27.12.2017.

(kanalizacija Rašica)

24,590.16 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
2 splošno področje gradnje Naročamo sanacijo poškodovanih asfaltnih površin po občini Velike lašče po vaši ponudbi št. P 902-2017 z dne 20.9.2017. 20,491.80 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
3 splošno področje gradnje Naročamo ureditev prostora za fitnes ter okolice po vaši ponudbi št. 323-2018 z dne 7.5.2018.

(13003 – ureditev šolske ulice in dovoza k vrtcu)
(16008 – rekreacijska infrastruktura, konstrukcija u

12,295.08 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
4 splošno področje gradnja Naročamo dograditev stopnišča v mansardo ZP Velike Lašče po ponudbi z dne 17.4.2018 19,672.13 € STARIM d.o.o.
5 splošno področje gradnje Naročamo obnovo vodovodnega odseka Rute-Kališče po vaši ponudbi z dne 2.7.2018.

(vodovod Rute)

11,475.41 € MARKO BELAJ S.P.
6 splošno področje gradnje Naročamo izvedbo gradbenih del za dokončanje učilnice, hodnika in sanitarij v mansardi OŠ PrimožaTrubarja Velike Lašče.
Po ponudbi z dne 6.7.2018 (zbiranje ponub št. 6000-0021/2018-1)
28,014.60 € GRAD-BOS IZVAJANJE GRADBENIH DEL ŽAGAR MILAN S.P.
7 splošno področje gradnje Naročamo izdelavo dovozne ceste C4 do posameznih polj v drugem območju znotraj Poslovne cone Ločica pri Turjaku po vaši ponudbi št. 27/2018. 32,333.80 € STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO IN PLUŽENJE SNEGA MERKELJ ZDENKO S.P.
8 splošno področje gradnje Naročamo pripravo in asfaltiranje parkirišča ob GD Dvorska vas po vaši ponudbi z dne 5.7.2018.

(Dvorska vas – asfalt pred igriščem)

10,245.90 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
9 splošno področje storitve Naročamo asfaltiranje Šolske ulice po vaši ponudbi št. 671a-2018 z dne 28.8.2018.

(ureditev šolske ulice in dovoza k vrtcu)

11,065.57 € MAPRI PROASFALT d.o.o.
10 splošno področje storitve Naročamo izvedbo obnove vodovodnega odseka Mala Slevica po vaši ponudbi z dne 14.9.2018.

(obnova vodovoda Velike Lašče)

18,442.62 € MARKO BELAJ S.P.
11 splošno področje gradnje Odstranitev ostrešja in stropa na objektu v Turjaku.
Po ponudbi št. 54/2018, z dne 17.10.2018 in dodatni sprcifikaciji z dne 1.12.2018.
13,426.25 € ŠKOF d.o.o.
12 splošno področje gradnje Rušitev obstoječega objekta objekta – skladišča (štale) na Turjaku:
ročna in strojna rušitev, mletje ruševin, nakladanje in prevoz na stalno deponijo z urejanjem (Granjevica), odvoz mešanih odpadkov
25,032.47 € STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO IN PLUŽENJE SNEGA MERKELJ ZDENKO S.P.
13 splošno področje storitve Vzdrževanje javne razsvetljave v letu 2018. 19,999.99 € EUROLUX d.o.o.
14 splošno področje storitve Naročamo tlakovanje poti med parkiriščem in Trubarjevo domačijo ter del okrog kozolca. 13,437.00 EKOKULT d.o.o.
15 splošno področje storitve Izkop kanala in postavitev jaškov za električni vod za predvideno prestavitev el. voda iz hlevov (zaradi rušitve).
Po ponudbi št. 18 – 5151 z dne 27.7.2018
in dodatnih delih: izkop dodatnega kanala
15,373.62 € TUFRA d.o.o.
16 splošno področje storitve Naročamo material in montažna dela z vrisom trase v kataster v skladu z vašo ponudbo z dne 28.8.2018 za vovododni odsek ob cesti C4 znotraj poslovne cone Turjak. 11,904.65 € MARKO BELAJ S.P.
17 splošno področje storitve Naročilo montaže toplotne izolacije nad knjižnico v Levstikovem domu, Stritarjeva cesta 1, Velike Lašče.
Po ponudbi 1/2018 z dne 15.7.2018.
dela obsegajo podiranje dimnika in odvoz materiala, podira
12,213.00 € ŠKOF d.o.o.
Morda bi vas zanimalo