+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Helena Grebenc Gruden

Helena Grebenc Gruden

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11 . redni seji, dne 11 . maja 2016 sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče se podeli Heleni Grebenc Gruden za izjemne dosežke na področju kulture.

Priznanje je bilo podeljeno 10. junija 2016.

Obrazložitev ob podelitvi:

Helena Grebenc Gruden se že več desetletij aktivno vključuje v kulturno življenje v Velikih Laščah. Neprecenljiv je predvsem njen prispevek pri organizaciji vsakoletnega srečanja likovnih umetnikov z imenom »Trubarjevi kraji«, ki letos praznuje 34. obletnico. Srečanje je tradicionalno, poteka od leta 1981 in udeležujejo se ga priznani likovni umetniki s celotnega območja Slovenije. Helena Grebenc Gruden je dolgoletna kustosinja razstave, umetniški vodja prireditve in glavna organizatorka srečanja. Ker je likovno ustvarjanje umetnikov namenjeno tudi spoznavanju naše občine, se je glas o lepotah tukajšnje pokrajine ter gostoljubnosti naših prebivalcev v vseh teh letih razširil po celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Helena Grebenc Gruden s svojo preprosto neposrednostjo in šarmom skoraj materinsko skrbi za dobro počutje udeležencev likovnih srečanj in ti ji naklonjenost vračajo s svojo vsakoletno udeležbo. Z ustrezno strokovno podkovanostjo pa ob otvoritvah razstav ter drugih tovrstnih prireditvah poskrbi za visok umetniški nivo predstavitev in izjemno likovno doživetje. Z večdesetletno prisotnostjo v kulturnem dogajanju in s svojim dragocenim prispevkom pri izvedbi tradicionalnih srečanj likovnih umetnikov Trubarjevi kraji je Helena Grebenc Gruden prav gotovo ena tistih, ki bistveno prispevajo k ohranitvi in nadaljnjemu razvoju naše izjemne kulturne dediščine.