+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Janez Gruden
Občina Velike Lašče | Častno občanstvo Janez Gruden

Janez Gruden

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11. redni seji, dne 21. maja 2020, sprejel sklep: Častno občanstvo se na predlog Jožeta Cente in KUD Primož Trubar posthumno podeli JANEZU GRUDNU za izjemne dosežke na področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine.

Častno občanstvo je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 5. junija 2015.

Obrazložitev ob podelitvi :

Janez Gruden (rojen 1939 v Dvorski vasi, umrl 2014 v Velikih Laščah), se je več kot pol stoletja aktivno vključeval v kulturno in tudi politično življenje v Velikih Laščah. Bil je človek, brez katerega si društvenega življenja v občini Velike Lašče ni bilo mogoče predstavljati. Sodeloval je pri pripravi odmevnih klubskih večerov ob koncu petdesetih in v začetku šestdesetih let prejšnjega tisočletja, ko so pri nas gostovali najpomembnejši slovenski umetniki. Nepozaben je njegov neponovljivi, več kot dvajsetletni mandat vodenja KUD Primož Trubar, ki je pod njegovim vodstvom postalo moderno organizirano društvo, in bo naslednje leto praznovalo 70 let neprekinjenega delovanja.

V njegovem najaktivnejšem obdobju smo v Velikih Laščah v letu 1981 ob 150-letnici Levstikovega rojstva popolnoma obnovili Levstikov dom in izvedli eno zadnjih slovenskih množičnih proslav – Levstikov tabor v Retjah. Z njegovim aktivnim sodelovanjem so bile v letu 1986 v Levstikovem domu odprte spominske sobe našim velikim rojakom, istega leta smo na Rašici s slavnostnim odprtjem Trubarjeve domačije in prisotnostjo najvišjih državnih predstavnikov praznovali 400-letnico smrti Primoža Trubarja, pri čemer je kot član organizacijskega odbora prispeval bistven delež. V znak zahvale je iz rok takratnega predsednika Republike Slovenije dr. Antona Vratuše simbolično prejel v hrambo ključ Trubarjeve domačije.

Njegovo prijateljevanje z Jožetom Javorškom je na velikolaški gledališki oder pripeljalo do sedaj verjetno najcelovitejših predstav, Ljudski glas – igra o življenju Frana Levstika v letu 1981 ter Življenje in smrt Primoža Trubarja v letu 1986, ki ju je Jože Javoršek napisal posebej za KUD Primož Trubar, in v katerih je Janez Gruden tudi nastopil.

Neprecenljiv je njegov prispevek pri ustanovitvi in vsakoletni organizaciji srečanja likovnih umetnikov pod nazivom »Trubarjevi kraji«, ki letos praznuje že 38. izvedbo, kot avtor in organizator pa je sodeloval tudi pri izdaji različnih zbornikov o Velikih Laščah.

Z več desetletno prisotnostjo v kulturnem dogajanju in svojim prispevkom k izgradnji kulturnih objektov v naši občini je bil Janez Gruden prav gotovo eden tistih, ki so bistveno in nepozabno pripomogli k ohranitvi in nadaljevanju zavedanja o tukajšnji izjemni kulturni dediščini.

Občina Velike Lašče | Častno občanstvo Janez Gruden