+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javna objava in razgrnitev VP 25/1 Ločica

Javna objava in razgrnitev VP 25/1 Ločica

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Velike Lašče Uradni list RS, (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19), je župan Občine Velike Lašče sprejel

SKLEP o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5
(Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1199)

Sklep o javni objavi in razgrnitvi
Faksimile objave v Uradnem listu
Javna razgrnitev in objava