+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javna razgrnitev Osnutka tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče

Javna razgrnitev Osnutka tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče

Občina Velike Lašče naznanja javno objavo sklepa o pripravi tehnične posodobitve OPN Občine Velike Lašče. S tehnično posodobitvijo Občina Velike Lašče zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.

Javna objava bo potekala v času od torka, 17. 10. 2023, do vključno petka, 3. 11. 2023.

Gradivo tehnične posodobitve bo v času javne objave javno objavljeno v digitalni obliki na spletni strani občine in na portalu PISO.

V času javne objave lahko vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki podajo pripombe in predloge na objavljeno gradivo.

Pripombe in predloge se lahko pošlje na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si s pripisom: »Tehnična posodobitev OPN«.

Rok za pripombe k objavljenemu gradivu poteče zadnji dan objave.