+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2023 – do 21. oktobra 2022

Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2023 – do 21. oktobra 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 2/07, 6/13, 1/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 27. seji, dne 5. oktobra 2022 sprejel

S K L E P

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2023 do 2026 daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predloga proračunov in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 21. oktobra 2022.