+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2024
Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2024

Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2024

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 2/07, 6/13, 1/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 8. redni seji, dne 23. novembra 2023 sprejel

 S K L E P

 Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2024 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2024 do 2027 daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 9. decembra 2023.

 

 Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevar

Gradivo dostopno na povezavah:

Splošni del proračuna 2024

Posebni del proračuna 2024

Načrt razvojni programov 2024 – 2027

Odlok o proračunu za leto 2024

Obrazložitev proračuna za leto 2024