+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2025
javna razprava o predlogu proračuna za leto 2025

Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2025

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 2/07, 6/13, 1/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 8. redni seji, dne 23. novembra 2023  sprejel

S  K  L  E  P

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme sklep, da se predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2025 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2025 do 2028 daje v javno razpravo. Vsi zainteresirani imajo možnost vpogleda v predlog proračuna in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 9. decembra 2023.

Župan Občine Velike Lašče

 Matjaž Hočevar

 

Gradivo dostopno na povezavi

Splošni del proračuna 2025

Posebni del proračuna 2025

Načrt razvojnih programov 2025 – 2028

Odlok o proračunu za leto 2025

Obrazložitev proračuna za leto 2025