+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javni razpis o sofinanciranju obnove sakralnih objektov

Javni razpis o sofinanciranju obnove sakralnih objektov

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, po telefonu 01/781 03 70 (Nika Perovšek) oziroma po elektronski pošti obcina@velike-lasce.si.

 Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika 14. junija 2021 v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sakralni objekti«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Besedilo javnega razpisa

Prijavna dokumentacija