+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Ponovni javni razpis – izbira odgovornega urednika Troble

Ponovni javni razpis – izbira odgovornega urednika Troble

PONOVNI JAVNI RAZPIS

ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je občan Občine Velike Lašče,
  • dobro pozna občino, življenje in delo v njej,
  • ni predstavnik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju,
  • ima vsaj VI. stopnjo izobrazbe,
  • ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja novinarstva oziroma medijev,
  • izpolnjuje splošne pogoje za odgovornega urednika, opredeljene v Zakonu o medijih.

Mandatna doba izbranega odgovornega urednika je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta, ki se izteče po lokalnih volitvah v letu 2026, oz. traja do imenovanja novega odgovornega urednika.

Kandidati naj v prijavi na razpis poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev in navedbe referenc, zlasti s področja medijev, priložijo tudi svoje poglede na zasnovo glasila, ki naj temelji na sprejeti programski zasnovi glasila (objavljena v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče, št.: 7/12 in na spletni strani občine: https://obcina.velike-lasce.si/si/uradni-dokumenti – drugi sprejeti dokumenti.

Prijave na razpis naj kandidati pošljejo do 3. aprila 2023 na naslov: Občina Velike Lašče, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali po e-pošti na naslov obcina@velike-lasce.si s pripisom: »razpis za odgovornega urednika.«

Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Škulj

 

Celotno gradivo razpisa je dostopno na povezavi: Ponovni razpis za odgovornega urednika Troble