+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javni razpis za izbiro odgovornega urednika občinskega glasila Trobla

Javni razpis za izbiro odgovornega urednika občinskega glasila Trobla

Na podlagi  18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/1247/15 – ZZSDT, 22/1639/1645/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) in 10. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je občan Občine Velike Lašče;
  • ni predstavnik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju;
  • ima vsaj VI. stopnjo izobrazbe;
  • splošne pogoje za odgovornega urednika, opredeljene v 19. členu Zakonu o medijih.

Mandatna doba izbranega odgovornega urednika je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta, ki se izteče po lokalnih volitvah v letu 2026, oz. traja do imenovanja novega odgovornega urednika.

Več na povezavi:  Razpis – odgovorni urednik Troble