+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javno naročilo »Rekonstrukcija in izgradnja kotlovnice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče«

Javno naročilo »Rekonstrukcija in izgradnja kotlovnice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče«

Občina Velike Lašče objavlja javno naročilo za rekonstrukcijo in izgradnjo kotlovnice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.   Predvidena je rekonstrukcija obstoječih garaž v kotlovnico na lesno biomaso s pripadajočo strojno opremo in opremo za doziranje sekancev v kotel in izgradnja pripadajočega toplovodnega omrežja do sosednjih javnih objektov.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno dne 16. 2. 2023 do 10.00 ure. 17.2.2023 do 10.00 ure.

Ogled lokacije kotlovnice ob prisotnosti predstavnika naročnika je možen po predhodnem dogovoru. Zainteresirani ponudniki se za termin dogovorijo z zahtevo, posredovano na e-naslov: nika.perovsek@velike-lasce.si. Zahteva mora biti posredovana najpozneje do dne 14. 2. 2023 do 12.00 ure. Ogled bo izveden na podlagi predhodnih prijav in bo 15. 2. 2023 ob 10. uri

Rok za oddajo ponudb: 21. 2. 2023 do 11:00.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 2. 2023 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Datum objave na portalu javnih naročil: 6. 2. 2023

Številka objave JN na portalu javnih naročil: JN000596/2023-W01

Povezava do objave na portalu JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=470626.

Vse priloge dostopne na povezavi: razpisna dokumentacija.

 

OBVESTILO O SPREMEMBI

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil spremembo, in sicer je podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 17. 2. 2023 do 10.00 ure ter dodal besedilo pri točki 10.2.2. Razpisne dokumentacije: ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične liste ter ustrezna dokazila, certifikate, ki dokazujejo, da so izdelki izdelani skladno z navedenimi normativi v tehničnih opisih (naveden tip ali enakovredno) za nekatere naprave, izdelke.

Več na spodnji povezavi: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=471543