+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA – Javno naročilo »Rekonstrukcija in izgradnja kotlovnice s prenovo sistema sanitarne vode obstoječe kurilnice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče«

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA – Javno naročilo »Rekonstrukcija in izgradnja kotlovnice s prenovo sistema sanitarne vode obstoječe kurilnice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče«

Obveščamo vas, da je Občina Velike Lašče podaljšala rok za prijavo na javno naročilo do 19. 4. 2023 do 11. ure.

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=476371

 

Občina Velike Lašče objavlja javno naročilo za rekonstrukcijo in izgradnjo kotlovnice s prenovo sistema sanitarne vode v obstoječi kurilnici OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Predvidena je rekonstrukcija obstoječih garaž v kotlovnico na lesno biomaso s pripadajočo strojno opremo in opremo za doziranje sekancev v kotel ter izgradnja pripadajočega toplovodnega omrežja do sosednjih javnih objektov. V obstoječi kurilnici šole je predvidena sanacija sistema priprave tople sanitarne vode, ki bo obsegala zamenjavo bojlerjev, odstranitev stare opreme, zamenjava oz. vgradnja novih rezervoarjev in montažo toplotne črpalke.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno dne 5. 4. 2023 do 12.00 ure 13. 4. 2023 do 12.00 ure.

Obvezen ogled lokacije

Pred oddajo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje izvedbe del. Ogled lokacije ob prisotnosti predstavnika naročnika bo izveden po predhodnem dogovoru.

Za ogled se mora ponudnik dogovoriti z Niko Perovšek: nika.perovsek@velike-lasce.si. Zahteva mora biti posredovana najpozneje do dne 3. 4. 2023 do 12.00 ure. Ogled bo izveden dne 4. 4. 2023 na podlagi predhodnih prijav. Po opravljenem ogledu bo naročnik ponudniku izdal potrdilo, ki ga mora ponudnik priložiti svoji ponudbi ob prijavi na javno naročilo (»Potrdilo o ogledu«).

Izbrani ponudnik se ne bo mogel sklicevati, da so mu bile okoliščine za izvedbo del neznane,

če ne bo opravil obveznega ogleda lokacije načrtovanih del. Vse morebitne oteževalne okoliščine za izvedbo je ponudnik dolžan predvideti in jih upoštevati v ponudbi. Naročnik ne bo upošteval nobenih dodatnih del iz naslova nepoznavanja objekta, dostopov, zatečene situacije, pomanjkljivih podatkov in podobno.

S strani naročnika potrjeno Potrdilo o ogledu ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf. datoteki.

Rok za oddajo ponudb: 12. 4. 2023 do 11:00  19. 4. 2023 do 11.00 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 4. 2023 in se bo začelo ob 12.00 uri 19. 4. 2023 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Datum objave na portalu javnih naročil: 28. 3. 2023

Številka objave JN na portalu javnih naročil: JN001767/2023-W01

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija – rekonstrukcija in izgradnja kotlovnice

Povezava do objave na portalu JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=475298

Vse priloge dostopne na povezaviJN0017672023-W01.zip