+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v naselju Pušče

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v naselju Pušče

Občina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v naselju Pušče, v občini Velike Lašče. Rok za zbiranje ponudb je do 5. septembra 2022 do 10. ure.

Predmet prodaje so tri nepremičnine k.o. 1716 Ulaka:

  • parc. št. 149/10
  • parc. št. 149/14
  • parc. št. 1766/1

Nepremičnina parc. št. 149/10 v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, na zemljiščih parc. št. 149/14 in parc. št. 1766/1 pa stoji gospodarsko poslopje.

Ponudbena cena za navedene nepremičnine, vse v deležu 1/1, ki se prodajajo skupaj kot celota, mora znašati najmanj 45.380,26 EUR.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe, položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% izhodiščne cene (brez davkov) za vse predmetne nepremičnine, to je 4.538,03 EUR. Varščino morajo ponudniki nakazati na račun Občine Velike Lašče št. 0110 0010 0013 435, sklic 00 7221000, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnine  v naselju Pušče«.

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 5. septembra 2022 ob 12. uri na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Več na povezavi: Javno zbiranje ponudb – Pušče