+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Jože Debeljak

Jože Debeljak

Za dolgoletno uspešno delo na področju kmetijstva.
Pohvala župana je bila podeljena 6. junija 2014.

Jože Debeljak se je že v rani mladosti navdušil nad kmetovanjem, saj mu je zibelka tekal na kmetiji starega očeta v Gornjih Retjah. Po končani kmetijski šoli je postal gospodar kmetije, kjer ga je čakalo ogromno dela – opremiti jo s stroji in napolniti hlev z živino. Dodaten zaslužek si je našel v KZ Velike Lašče, kjer je sedem let delal v klavnem obratu.

Leto 2000 je bilo na njegovi življenjski poti prelomno, saj se je odločil, da se bo preusmeril v proizvodnjo mleka in se v celoti ukvarjal s kmetovanjem. Stalež živine je povečal na 70 glav plemenske živine in proizvodnjo povečal na 230 tisoč litrov mleka, kar predstavlja četrtino vsega odkupljenega mleka v naši občini. Aktiven je tudi v organih Kmetijske zadruge Velike Lašče, kot član Upravnega odbora, prav tako tudi v Govedorejskem društvu Velike Lašče. Za svoje delo je prejel priznanje Zadružne zveze Slovenije, na razstavah pa že več zvoncev za razstavljeno živino.

Jože Debeljak je vzor mlajšim prevzemnikom kmetij v naši občini in dokazuje, da se da s trdim delom in znanjem preživeti na velikolaški zemlji in ohranjati to pokrajino obdelano.