+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Kmetijska zadruga Velike Lašče

Kmetijska zadruga Velike Lašče

Ob 100-letnici uspešnega delovanja v občini

Zadružništvo je najstarejša, najbolj razširjena in zgodovinsko najbolj preizkušena oblika gospodarskega povezovanja kmetov. Tradicija zadružništva ima v velikolaški pokrajini močne korenine. Temelji segajo v čas ustanovitve Zadružne hranilnice in posojilnice, ki je bila kmetom predvsem v finančno pomoč. Zato so naši predniki začeli razmišljati o ustanovitvi še ene zadruge. Spomladi leta 1913 so na pobudo 32 članov ustanovili Živinorejsko zadrugo, katere cilj je bil izboljšati plemensko vrednost živine, zato so v Švici kupili plemenske bike sivorjave pasme, zaradi česar so Velike Lašče do prve svetovne vojne ostale pomemben center živinoreje. Po drugi svetovni vojni je bilo na območju današnje občine formiranih pet zadrug: Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovica, Rob in Turjak, vse pa so se leta 1960 združile v zadrugo Velike Lašče. Kmetijska zadruga danes opravlja zelo raznovrstne dejavnosti: odkup mleka in živine, odkup in prodaja suhe robe, ima tri trgovine na drobno z živili in galanterijo ter dva gostinska lokala. V Velikih Laščah je bil leta 2010 zgrajen zadružni trgovski center, kjer so trgovina z živili, tekstilom in galanterijo, bar in prostori Deželne banke Slovenije. V trgovini repromaterial pa se krajani oskrbujejo z blagom za kmetijstvo. Danes Kmetijska zadruga Velike Lašče šteje 117 članov, tako kmetov kot delavcev. Kmetijska zadruga in njeni člani si v vseh letih 100-letnega delovanja prizadevajo za razvoj zadružništva in celotnega območja občine.