+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Kmetijska zadruga Velike Lašče

Kmetijska zadruga Velike Lašče

Ob 90- letnici uspešnega delovanja.
Priznanje Občine Velike Lašče je bilo podeljeno 7. junija 2003.

Zadruga v Velikih Laščah je bila ustanovljena 22. svečana 1913 z namenom povzdigniti živinorejo, živinsko kupčijo kakor tudi prodajo živalskih izdelkov (citat iz prvih zadružnih pravil).
Zadruga je štela 32 članov in do prve svetovne vojne so postale Velike Lašče pomemben center za sivo rjavo pasmo govedi. 1928 se je zadruga začela ukvarjati z odkupom 250 litrov mleka dnevno, danes ga odkupi 3000 litrov.
Po drugi svetovni vojni je tedanja politična oblast formirala pet zadrug: Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovica, Rob in Turjak. Leta 1960 se je vseh pet zadrug združilo v zadrugo Velike Lašče. Dejavnost se je razširila na odkup in prodajo lesenih izdelkov. Suha roba je postala vse pomembnejša.
Z organiziranjem hranilno kreditne in kmetijske svetovalne službe se je v 70-ih letih modernizirala večina hlevov in nabavila nova kmetijska mehanizacija.
1992 leta se je zadruga organizirala po novem zakonu o zadrugah. Šteje 151 članov, tako kmetov kot delavcev. Člani zadruge so vedno našli interes, ki so ga skušali uresničevati z vključevanjem v zadrugo. Zadruga je najstarejša, najbolj razširjena in zgodovinsko najbolj preizkušena oblika gospodarskega povezovanja kmetov.
V vseh letih od začetka ustanovitve do njene 90 letnice so si člani in delavci prizadevali za razvoj zadruge in celotnega območja občine. Prenovljene so vse zadružne trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, trgovina repro-materiala, bife, mesarija. V letu 2002 in 2003 pa zadruga išče rešitev za postavitev sodobne klavnice izven urbanega naselja.