+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Lovska družina Velike Lašče

Lovska družina Velike Lašče

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. redni seji, dne 26. aprila 2017, sprejel sklep, da se priznanje Občine Velike Lašče na predlog občinskih odborov SDS, SLS In NSi Velike Lašče podeli Lovski družini Velike Lašče za dolgoletno uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo in varstva narave. 

 

Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 9. junija 2017.

Obrazložitev ob podelitvi:

Lovska Družina Velike Lašče letos praznuje 70 letnico delovanja. V njihovih vrstah je delovalo že veliko število predanih članov. Trenutno jih je 53 članov. Temeljna dejavnost lovske družine je trajnostno upravljanje z divjadjo ter predvsem varstvo prostoživečih živali ter njihovega življenjskega okolja.

Pri svojem delu se povezujejo s sosednjimi družinami, predvsem pa so aktivni v domačem okolju. Sodelujejo s kmeti, gozdarji in lokalnimi prebivalci. Rešujejo težave na področju ugotavljanja, ocenjevanja in povračila škod po divjadi. Še posebej so veseli aktivnega sodelovanja z Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče in vrtcem Sončni žarek. V ta namen so pripravili Lovsko učno pot, kot nov pristop k izobraževanju mladih in približevanju narave in lovstva našim otrokom. Aktivno se vključujejo v raziskovalne projekte poveza z divjadjo in zavarovanimi vrstami. Na področju izobraževanja o sobivanju in gospodarjenju rjavega medveda se povezujejo s strokovnjaki iz Italije in Švice. Sodelovali so tudi pri snemanju reportaže o sobivanju z medvedom, ki sta jo pripravili nemška televizija PRO7 in francoska France 3.

Za svoje aktivno in predano delo si Lovska Družina Velike Lašče ob svojem visokem jubileju prav gotovo zasluži občinsko priznanje.