+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Majda Samsa
Občina Velike Lašče | Občinski nagrajenci: Majda Samsa

Majda Samsa

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji, dne 15. aprila 2019, sprejel sklep: Priznanje Občine Velike Lašče na predlog KUD Velike Lašče prejme MAJDA SAMSA za izjemne dosežke na področju kulture.

Majda Samsa je že več desetletij aktivno vključena v kulturno življenje v Velikih Laščah. Neprecenljiv je njen prispevek pri organizaciji prireditev ob obletnicah domačih literatov Trubarja, Levstika, Stritarja in Javorška ter vsakoletnega praznovanja kulturnega praznika, ki predstavlja enega izmed osrednjih kulturnih dogodkov v naši občini.

Majda Samsa je izredna poznavalka življenja in literarne zapuščine znamenitih slovenskih ter svetovnih pesnikov in pisateljev. Njeni scenariji ob tukajšnjih slavnostnih prireditvah in proslavah izpričujejo njeno globoko predanost literarni vedi, obenem pa izražajo tudi njeno željo po podajanju tega neprecenljivega znanja tako odrskim poustvarjalcem kot tudi zahtevnemu velikolaškemu občinstvu. Glas o visokem umetniškem nivoju tukajšnjih kulturnih prireditev se je tudi po njeni zaslugi razširil po celotnem slovenskem kulturnem prostoru.

Občina Velike Lašče | Občinski nagrajenci: Majda Samsa