+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Milan Greiner

Milan Greiner

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. redni seji, dne 20. maja 2015, sprejel sklep:

Častno občanstvo Občine Velike Lašče se podeli Milanu Greinerju za izjemne dosežke na področju vsestranskega povezovanja med občinama Velike Lašče in Lützelflüh iz Švice.

Častno občanstvo je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 5. junija 2015.

Obrazložitev ob podelitvi :

Milan Greiner, doma iz Kamnice pri Mariboru, je Slovenec z velikim srcem. Po izobrazbi arhitekt, od začetka svoje poklicne poti živi in dela v Švici, kjer si je z ženo Heidi ustvaril družino in drugi dom. Odkar živi v Švici si prizadeva za povezovanje in medsebojno spoznavanje obeh narodov. Kot poznavalec švicarskega življenja in razmišljanja je že skoraj dvajset let vse do danes, najpomembnejši vezni člen pri sodelovanju med našo občino Velike Lašče in švicarsko občino Lützelflüh.

Začelo se je leta 1996, ko so se s pomočjo Milana Greinerja ob predstavitvi prevoda Martina Krpana v bernsko nemščino vzpostavili prvi stiki med županoma obeh občin. Naslednje leto so bila dogajanja ob občinskem prazniku v Velikih Laščah obogatena s švicarsko slovenskim kulturnim srečanjem, kjer sta bila pisatelja sodobnika Fran Levstik in švicarski pastor Jeremias Gotthelf rdeča nit kulturnega programa. Istega leta se je praznovanja 200-letnice Gotthelfove smrti v Lützelflühu udeležila delegacija z Velikih Lašč in sodelovala s svojim kulturnim programom. Do danes se je zvrstilo skupno osemnajst večjih in manjših srečanj in izmenjav na kulturnem, gospodarskem, turističnem, prosvetnem, kmetijskem področju, v katerih so sodelovali predstavniki naše Občine, Osnovne šole in vrtca, Kmetijske zadruge, podjetnikov, Glasbene šole, Trubarjeve domačije, različnih društev in gostiteljske družine. V najrazličnejše aktivnosti je bilo na slovenski in švicarski strani vključenih več kot tisoč ljudi. Leta 2004 je bila podpisana listina o pobratenju obeh občin. Milan Greiner je bil in je še aktiven z vso predanostjo pri načrtovanjih, celotni organizaciji in izvedbi vseh medsebojnih srečanj in povezovanj, kot nepogrešljiv vezni člen med Slovenci v Velikih Laščah in Švicarji v Lützelflühu. Neposreden stik s Švicarji mu omogoča članstvo v švicarskem društvu »Kulturbrücke Velike Lašče – Lützelflüh«, neposreden stik s predstavniki slovenske oblasti v Švici, pa mu omogoča predsednikovanje društvu Kulturni most Švica – Slovenija, ki skrbi za predstavitev slovenske kulture v Švici, za povezovanje v Švici živečih Slovencev in za izmenjavo kulturnih dejavnosti med Švico in Slovenijo.

Milan je odprt, optimističen, poln energije in s svojo štajersko prešernostjo kjerkoli se pojavi, ustvari veselo vzdušje. V Velikih Laščah ima veliko prijateljev, zato se tu počuti kot doma. Kadar pa pridejo skupine iz Velikih Lašč v Švico so vrata njegove hiše v Oberdiessbachu odprta za prenočevanje večjega števila gostov, za kar gre zasluga tudi njegovi soprogi Heidi, ki ga tudi sicer podpira pri vsem njegovem delu v dobro širše skupnosti.

Danes so Velike Lašče v Švici ne samo prepoznavne, ampak majhen košček Slovenije, iz katerega potekajo trdne prijateljske vezi v švicarski Lützelflüh. Da to drži, se je pokazalo ob lanskoletnem žledolomu, ko so naši švicarski prijatelji samoiniciativno zbrali denar za pokritje škode in tako dokazali, da tudi v nesreči znajo biti zraven.

Zaradi izjemnih zaslug pri nastanku, krepitvi in vzdrževanju teh vezi si Milan Greiner zasluži naziv častnega občana občine Velike Lašče.