+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

V skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Velike Lašče objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo Občina Velike Lašče pridobila nepremičnino parc. št. 1178/14 k.o. Selo pri Robu, za lastninskopravno ureditev kategorizirane ceste LC 454061 Rob – Rupe – Lužarji v naselju Rob, za plačilo odškodnine za pridobljeno nepremičnino pa Občina Velike Lašče v menjavo vlaga nepremičnino parc. št. 1178/11 k.o. Selo pri Robu.

S predmetno menjalno pogodbo se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin z dejanskim stanjem uporabe predmetnih nepremičnin. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Velike Lašče.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Velike Lašče, pri mag. Jerici Tomšič Lušin, direktorici občinske uprave, tel. 01 7810 369, vsak ponedeljek, sredo in petek od 8:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Velike Lašče si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Številka: 478-0044/2021-1
Datum: 16. 6. 2021

OBČINA VELIKE LAŠČE

 

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe