+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Nameri za sklenitev pogodb po metodi neposredne pogodbe

Nameri za sklenitev pogodb po metodi neposredne pogodbe

 

1. NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo Občina Velike Lašče pridobila nepremičnine parc. št. 646/34, 662/7, 665/2, 662/4, 646/37, 668/13, vse k.o. 1713 Krvava Peč za lastninskopravno ureditev kategorizirane javne poti JP 954171 v naselju Podhojni Hrib, kot plačilo odškodnine za pridobljene nepremičnine pa Občina Velike Lašče v menjavo vlaga nepremičnine 1299/1, 1299/3, 1299/4, vse k.o. 1713 Krvava Peč.

Namera za sklenitev menjalne pogodbe

 

2. NAMERA ZA SKLENITEV PRODAJNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1267/10 k.o. 1713 Krvava Peč, v izmeri 88 m2 , ID znak: parcela 1713 1267/10.

Namera za sklenitev prodajne pogodbe