+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Namen

Občina za nepremične obračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Na priloženem obrazcu lahko lastniki nepremičnin sporočajo novo prijavo oz. sporočijo spremembe glede zavezancev, velikosti in namembnosti objektov ali pa vložijo vlogo za petletno oprostitev plačila. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občana, ki je kupil novo stanovanje ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Pet letna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje.

Taksa

Takse prosto.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o stavbnih zemljiščih

Vloge lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si.