+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Ob gradnji
Občina Velike Lašče | Gradbišče

Ob gradnji

Občina Velike Lašče | GradbiščePreden pričnemo z načrtovanjem gradnje, na Občini preverimo ali zemljišče gradnjo dopušča oz. ali dopušča želeno vrsto gradnje.
Glede na želeno gradnjo lahko na Občini pridobim lokacijsko informacijo. Iz te lahko razberemo: kakšno površino potrebujemo za gradnjo, območja varovanj in omejitev zemljišča – katera mnenja bomo potrebovali pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter splošna merila in pogoje za gradnjo (razmerje stranic, naklon strešine, odmiki od javnih poti, sosednjih zemljišč…).

Občina Velike Lašče | Gradbišče 2V nadaljevanju postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja se obrnemo na pooblaščenega projektanta, ki nam bo v skladu z veljavno zakonodajo pripravil dokumentacijo. Ta lahko s pooblastilom investitorja vodi postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja. S strani Občine Velike Lašče se tekom postopka pridobi še:

Pred zaključkom gradnje je investitor dolžan poravnati strošek komunalnega prispevka.

Po pripravi celotne dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) se odda vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno Upravno enoto. Za Občino Velike Lašče je pristojna Upravna enota Ljubljana, Linartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je potrebna prijava gradbišča na pristojni Upravni enoti, ureditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ki mora biti na vidnem mestu.

Zapis je informativne narave in opisuje posplošen potek.

Datum objave:

27. 08. 2020