+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Občinska celostna prometna strategija
Občina Velike Lašče

Občinska celostna prometna strategija

Predviden vir sofinanciranja: Kohezijski sklad v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 s slovensko soudeležbo.
Status – faza: V pripravi
Začetek: marec 2024
Zaključek: marec 2025

Občina Velike Lašče bo z Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), ciljno in strukturirano nadaljevala z načrtovanjem in razvojem trajnostne mobilnosti, ki bo temeljila predvsem na izboljšanju učinkovitosti in varnosti v prometu. Ključni bodo novi ukrepi, s katerimi bomo lahko dosegli zmanjševanje tranzitnega prometa skozi občino, prispevali k zmanjševanju emisij iz prometa v okolje in manjši porabi omejenih virov energije, občankam in občanom pa omogočili različne potovalne načine ali prevozna sredstva za opravljanje svojih dnevnih obveznosti. Strategija bo tako pripomogla k ureditvi prometa, ki bo še učinkovitejši, varnejši in bolj prijazen do posameznika, okolja ter prostora.

OCPS je en ključnih razvojnih dokumentov. Izjemno pomembno je, da celostno obravnava izzive na področju prometa, razvojne priložnosti in potenciale občine ter odgovarja potrebam občanov in različnih skupnosti. V postopku izdelave bomo s tem namenom k sodelovanju poleg predstavnikov strokovne javnosti večkrat povabili tudi občane. Potekale bodo številne delavnice in javne razprave, mnenja pa bomo zbirali tudi s pomočjo anket.

Za pripravo OCPS je bil na javnem razpisu izbran konzorcij treh organizacij, ki razpolagajo z več desetletnimi izkušnjami na področju urejanja prometa, ki ga sestavljajo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Inštitut za politike prostora (IPoP) in Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ). Konzorcij skupaj premore kar 12 certificiranih strokovnjakov za pripravo OCPS ali komuniciranje z javnostmi v postopku njene priprave.

Sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij je omogočeno v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

S sprejetjem OCPS bo občina izpolnila tudi obvezen pogoj za kandidiranje za javna sredstva za sofinanciranje bodočih ukrepov na področju mobilnosti.

Partnerji projekta:
Občina Velike Lašče, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Inštitut za politike prostora (IPoP) in Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ).

Sofinanciranje naložbe načrtuje Republika Slovenija s sredstvi evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027).

Podatki o financiranju

Vrednost projekta:
Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
31.390,60 EUR 19.600,00 EUR 11.790,60 EUR

Spletni portal Evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si
Slovenska platforma za trajnostno mobilnost: https://www.sptm.si/

Sofinancira Evropska unija

 

Datum objave:

30. 04. 2024