+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Oddaja gostinskega lokala na Turjaku v najem
Oddaja lokala v najem Turjak

Oddaja gostinskega lokala na Turjaku v najem

Rok za oddajo ponudb (ponudbe morajo prispeti na Občino Velike Lašče): 4.12.2023 do 7:15

Opozorilo: v kolikor boste ponudbo pošiljali priporočeno po pošti, predlagamo da jo pošljete najkasneje v četrtek, 30. 11. 2023, sicer bo prispela prepozno.

 

Odpiranje ponudb: ponedeljek, 4. 12. 2023 ob 7.30 na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

OBVEZEN OGLED! Prijave na ogled so možne do 24.11.2023 do 12:00 na elektronski naslov marusa.hribar@velike-lasce.si.

 

Gostinski lokal se oddaja v najem za nedoločen čas. Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal v Domu krajanov Turjak, na naslovu Turjak 17, 1311 Turjak. Nepremičnina se nahaja ob regionalni cesti G2 106/0261. V bližini se nahajata grad Turjak in podružnična osnovna šola z vrtcem. Obsega notranje prostore v skupni površini 160,54 m2 ter pokrit in nepokrit letni vrt v skupni površni 182,4 m2 in se oddaja v najem za namen: okrepčevalnica. Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša 1.260,00 EUR mesečno.

 

VARŠČINA:
Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini ene izklicne mesečne najemnine v znesku 1.260,00 EUR na račun Občine Velike Lašče št. SI56 0110 0010 0013 435, sklic 00 713000, ki jo vplačajo v roku za oddajo ponudb.

Neizbranim ponudnikom bo vplačana varščina vrnjena v 15 dneh od odločitve o oddaji.

Obrazci – javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na Turjaku

Razpisna dokumentacija – oddaja gostinskega lokala na Turjaku v najem

Energetska izkaznica stavbe Dom krajanov Turjak

Datum objave:

10. 11. 2023