+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Odgovor Občine na anonimno pritožbo

Odgovor Občine na anonimno pritožbo

Občina Velike Lašče je dne 11. 3. 2021 prejela anonimno pritožbo: ”… zoper zaposlovanje v vrtcu Velike Lašče, katerega ustanoviteljica je”.

Občina Velike Lašče želi, da je avtor anonimne pritožbe seznanjen z njenim odgovorom, zato ga javno objavlja v upanju, da ga doseže.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 108. in 109. členu med drugim določa naloge ustanoviteljice pri sistemizaciji in zaposlovanju. Javni vrtec mora pridobiti soglasje ustanovitelja za sprejem sistemizacije delovnih mest ter za objavo prostega delovnega mesta. Navedeno torej pomeni, da Občina ne posega v izbiro kandidata za zasedbo določenega razpisanega delovnega mesta. Izbira kandidata na konkretnem razpisu je v popolni diskreciji vrtca, vendar pa mora ta pri izbiri primernega kandidata upoštevati vse zakonsko zahtevane pogoje.

Kot je pojasnjeno, Občina pri izbiri kandidatov za zasedbo delovnega mesta v javnem vrtcu ne sodeluje, zato smo za pojasnilo o zaposlovanju v vrtcu prosili ravnateljico OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, katere odgovor je priložen v priponki.

Prilogi:

anonimna pritožba

odgovor na pritožbo s strani OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče