+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Župan in podžupan

Matjaž Hočevar
župan

Telefon: 01 7810 370
E-naslov: zupan@velike-lasce.si
Uradne ure: sreda, od 16:00 do 17:00

 

Dejan Zakrajšek
podžupan

Telefon: 01 7810 370
E-naslov: dejan.zakrajsek@velike-lasce.si
Uradne ure: sreda, od 16:00 do 17:00

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

Nadzorni odbor

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, št. 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 2. redni seji, dne 22. decembra 2022 sprejel sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Velike Lašče.