+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Oddaja gostinskega lokala na Turjaku v najem – podaljšanje roka do 4.1.2023

Oddaja gostinskega lokala na Turjaku v najem – podaljšanje roka do 4.1.2023

Podaljšali smo rok za zbiranje ponudb: sreda, 4. 1. 2023 ob 7.30

Odpiranje ponudb: sreda, 4. 1. 2023 ob 8.00 na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Spremembe so označene v priloženi dokumentaciji in so pobarvane z rumeno barvo.

Javno zbiranje ponudb – podaljšan rok

 

Rok za zbiranje ponudb: torek, 20. 12. 2022 do 11.00 ure.

Odpiranje ponudb: torek, 20. 12. 2022 ob 11.30. uri na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.občina_velike_lašče.jpg

Gostinski lokal se oddaja v najem za obdobje petih let. Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal v Domu krajanov Turjak, na naslovu Turjak 17, 1311 Turjak. Nepremičnina se nahaja ob regionalni cesti G2 106/0261. V bližini se nahajata grad Turjak in podružnična osnovna šola z vrtcem. Obsega notranje prostore v skupni površini 160,54 m2 ter pokrit in nepokrit letni vrt v skupni površni 104 m2 in se oddaja v najem za namen: okrepčevalnica. Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša 1.279,78 EUR mesečno.

VARŠČINA:

Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini ene izklicne mesečne najemnine v znesku 1.279,78 EUR na račun Občine Velike Lašče št. SI56 0110 0010 0013 435, sklic 00 713000, ki jo vplačajo v roku za oddajo ponudb. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.