+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Posodabljamo vodovodno omrežje
Posodabljamo vodovodno omrežje

Posodabljamo vodovodno omrežje

V vasi Gradišče je v teku prenova celotnega vodovodnega omrežja, vključno s postavitvijo novih treh hidrantov. Prebivalci Gradišča so novo omrežje težko pričakovali, ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za korektno sodelovanje, saj smo po sestanku vsa soglasja pridobili le v treh dneh. Takšnega tvornega sodelovanja si lahko le želimo, saj je podlaga za hitro izvedbo projektov.

Na Turjaku v tem mesecu gradimo regulator tlaka. Lociran bo pred Poslovno cono Ločica. Namenjen je izboljšanju pritiska na vodovodnem omrežju tako za prebivalce turjaškega območja kot za potrebne gospodarstva v Poslovni coni Ločica. Dela bo izvajalo KG Grosuplje.

Poleg del na terenu je izziv dokumentacijsko urejanje področje vodovoda. Trenutno se vrisuje vodovod v dolžini 6200 metrov na območju Stop. V prihodnjem letu je za vrisovanje vodovoda predvidenih več finančnih sredstev.

Na vodovodnem odseku Rašica – Rob izvaja gradbena dela Komunalno podjetje Grosuplje. Vgrajujejo duktilne cevi, ki so primerne za višji tlak in so veliko bolj trpežne kot obstoječe PE cevi. Omenjena investicija poteka v sodelovanju z Občino Dobepolje, pri čemer 40 % stroškov prispeva Občine Velike Lašče, 60 % pa Občina Dobrepolje.

Obnova vodovodnega omrežja poteka tudi na Malem Ločniku. Dela potekajo vzporedno s podjetjem Elektro Ljubljana, ki izvaja pokablitev električnega omrežja. Na ta način bomo bolj pripravljeni na vse pogostejše vremenske ujme. Če bodo sredstva dopuščala financiranje novega asfalta, se bo to izvedlo še letos.

Višina vseh investicij znaša okoli 270 000 evrov. V naslednjem letu imamo na področju investicij v vodovod pripravljenih več projektov:
– vrtina Rute,
– vodovod Mala Slevica – Dvorska vas – Podkraj – Prilesje,
– vris gospodarske javne infrastrukture – vodovoda, 
– zaključek povezave Knej – Rob,
– projekt za nov vodovod Velike Lašče – Ulaka, izvedba je predvidena za leto 2025,
– projekt za nov vodovod Knej – Turjak, investicija je predvidena za izvedbo v letu 2026.