+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Poveljstvi Civilne zaščite Občine Velike Lašče in Gasilske zveze Velike Lašče

Poveljstvi Civilne zaščite Občine Velike Lašče in Gasilske zveze Velike Lašče

Za organizacijo zaščite in pomoči ob naravni nesreči – žledu v februarju 2014.
Priznanje Občine Velike Lašče je bilo podeljeno 6. junija 2014.

Območje občine Velike Lašče je v tednu od 2. do 8. februarja 2014 prizadel močan žled. Zaradi podirajočih se dreves je bila začasno onemogočena prevoznost lokalnih cest in javnih poti in prekinjena oskrba z električno energijo, posledično pa tudi motena oskrba s pitno vodo in prekinjene telefonske povezave.

Takoj ob nastanku naravne nesreče je župan aktiviral štab civilne zaščite pod vodstvom poveljnika Branka Indiharja. S strani poveljnika Gasilske zveze Velike Lašče Rudolfa Ruparja so bili aktivirani gasilci vseh prostovoljnih društev v občini, ki so bili najprej napoteni v pomoč izvajalcem zimske službe pri odstranjevanju dreves iz lokalnih cest in javnih poti. Kasneje pa so gasilci priskočili na pomoč tudi električarjem pri odstranjevanju drevja z električnih vodov.

Poveljnik Civilne zaščite občine Velike Lašče Branko Indihar je organiziral izposojo, prevoz in namestitev potrebnih elektro agregatov za črpanje pitne vode iz vodovodnih vrtin. Uspešna je bila tudi koordinacija štaba civilne zaščite z delavci elektra, ki so jim pri postopni sanaciji poškodovanih daljnovodov poleg domačih gasilcev in električarjev iz Hrvaške po posredovanju civilne zaščite učinkovito pomagali tudi pripadniki slovenske vojske. Poveljnik štaba civilne zaščite je organiziral tudi izposojo in prevoz agregatov, ki so jih delavci elektra priklopili na transformatorske postaje za napajanje nekaterih naselij z električno energijo. Branko Indihar je organiziral prehrano za vse, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic žleda, za delavce s Hrvaške pa tudi prenočevanje.

Poveljnik Gasilske zveze Velike Lašče Rudolf Rupar pa je vse dni koordiniral delo gasilcev in jih razporejal po terenu glede na trenutne potrebe. Gasilci vseh prostovoljnih društev so pri odpravi posledic žleda opravili skupno 4280 ur prostovoljnega dela in prevozili kar 7400 km.
Tako poveljnik CZ občine Branko Indihar kot poveljnik Gasilske zveze Velike Lašče Rudolf Rupar sta kljub dejstvu, da smo se prvič srečali z zaščito in reševanjem ob naravni nesreči takega obsega delovala organizirano in učinkovito. Njun delovnik na občini in na terenu pa je v času odpravljanja posledic žleda trajal od zgodnjih jutranjih do večernih ur.