+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Priznanje občine

Priznanje občine

Zap.št Prejemnik Kratka obrazložitev Datum vročitve Predlagatelj
Po/42 OKREPČEVALNICA ŠKRABEC Za 35 let gostinske dejavnosti v lokalni skupnosti 5.6.2020 KO Rob
Po/41 MARTINA BAVDEK Za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju javnega zdravja 5.6.2020 Vaščani Ulake
Po/40 JOŽE STARIČ Za požrtvovalno delo pri vodenju Gasilske zveze Velike Lašče 7.6.2019 Gasilska zveza Velike Lašče
Po/39 MAJDA SAMSA Za izjemne dosežke na področju kulture 7.6.2019 KUD Primož Trubar
Po/38 PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE Za 40 letno delovanje društva 8.6.2018 OO SDS, OO SLS in OO NSi Velike Lašče
Po/37 LADKA  DETERDING Za 40 letno vodenje cerkvenega mešanega pevskega zbora Župnije Velike Lašče 8.6.2018 Župnija Velike Lašče
Po/36 LOVSKA DRUŽINA VELIKE LAŠČE Za dolgoletno uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo in varstva narave 9.6.2017 OO SDS, OO SLS in OO NSi Velike Lašče 
Po/35 FRANC DEBELJAK Za glavno vlogo v 10. Ribniškem pasijonu z naslovom Prišel sem zate, 2016 10.6.2016 OO SLS Velike Lašče
Po/34 HELENA GREBENC GRUDEN Za izjemne dosežke na področju kulture. 10.6.2016 KUD Primož Trubar Velike Lašče
 Po/33 TRGOUP d.o.o. Za uspešno delo na področju gospodarstva. 5.6.2015 OO SDS, OO SLS, OONSi
 Po/32 IRENA INDIHAR Za izjemne zasluge pri dejavnosti društva Kulturni most in s tem promociji Velikolaške občine v Švici. 5.6.2015 OO SLS, OO NSi, OOSDS
 Po/31 POVELJSTVI CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VELIKE LAŠČE IN GASILSKE ZVEZE VELIKE LAŠČE Za organizacijo zaščite in pomoči ob naravni nesreči – žledu v februarju 2014 6.6.2014 OO SDS, OO SLS, OO SNS in OO NSi Velike Lašče
 Po/30 ANA DEBELJAK Za razvoj gospodarstva in kulture ter ohranjanje dediščine velikolaškega zadružništva 6.6.2014 KZ Velike Lašče, OO SLS Velike Lašče
 Po/29 DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA VELIKE LAŠČE Za dolgoletno delovanje društva in promocijo Velikih Lašč 7.6.2013 OO SDS, OO SLS, OO SNS in OO NSi Velike Lašče
 Po/28 PROSTOVOJNO GASILSKO DRUŠTVO DVORSKA VAS-MALA SLEVICA Za 90-letno delovanje društva 7.6.2013 GZ Velike Lašče, OO SDS, OO SLS in OO NSi Velike Lašče
 Po/27 FRANCI PEČNIK Za izjemne uspehe na področju kulture 8.6.2012 OO SDS, OO SLS in OO SNS Velike Lašče
 Po/26 GOSTILNA PRI KUKLJU Za uspešno delo v gostinstvu in promocijo Velikih Lašč 8.6.2012 OO SDS in OO SLS Velike Lašče
 Po/25 JOŽE CENTA Za izjemne dosežke na področju kulture 11.6.2011 KUD Primož Trubar Velike Lašče
 Po/24 MILKA DEBELJAK Za uspešno dolgoletno vodenje Društva podeželskih žena Velike Lašče 11.6.2011 OO SDS
 Po/23 MANFRED DETERDING Za delovanje na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine 5.6.2010 SDS
 Po/22 DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELIKE LAŠČE Za 60-letno delovanje v Občini Velike Lašče 5.6.2010 SDS
 Po/21 DRUŠTVO ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE GRADEŽ Za delovanje na področju kulturne in naravne dediščine 6.6.2009 SDS
 Po/20 GLASBENA ŠOLA RIBNICA Za 10-letno delovanje v Občini Velike Lašče 6.6.2009 SDS
 Po/19 MEŠANI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE VELIKE LAŠČE Za delo na področju pevske dejavnosti 7.6.2008 SDS
 Po/18 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ROB Za delo na področju gledališke dejavnosti 7.6.2008 SDS in SLS
 Po/17 ČEBELARSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE Za razvoj čebelarstva v občini 8.6.2007 SDS
 Po/16 OZ VVS Velike Lašče Za ohranjanje spomina na osamosvojitveno vojno  1991 9.6.2006 N.SI
 Po/15 PGD VELIKE LAŠČE Za 110 let uspešnega dela pri zagotavljanju požarne varnosti v naših krajih 9.6.2006 SLS
 Po/14 TATJANA DEVJAK Za njene poklicne dosežke in aktivno sodelovanje v Občini Velike Lašče 11.6.2005 SLS
 Po/13 BOGOMIR SAMSA Zaradi vseh njegovih dosežkov in zaslug 11.6.2005 Gasilska zveza
 Po/12 ANDREJ PERHAJ Za dolgoletno delo na področju kulture 5.6.2004 Župan
 Po/11 MILAN TEKAVEC Prvemu županu za uspešen začetek delovanja nove občine 5.6.2004 SLS
 Po/10 KMETIJSKA ZADRUGA VELIKE LAŠČE Ob 90-letnici uspešnega delovanja 7.6.2003 SLS
 Po/9 NIKO SAMSA Za posebne dosežke na področju kulture 7.6.2003 KUD Primož Trubar
 Po/8 ZDRAVSTVENA POSTAJA VELIKE LAŠČE Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe v občini 15.6.2002 N.SI
 Po/7 ŽUPNIJSKA KARITAS VELIKE LAŠČE Za delo na karitativnem področju 15.6.2002 N.SI
 Po/6 JOŽE RAZINGER Za delo na pastoralnem področju in za prizadevanja pri obnovi  sakralnih spomenikov 9.6.2001 Joško Ahec,
Anton Janežič
 Po/5 ANGELA PUH Za delo na področju ljubiteljske kulture in za aktivnosti pri razvoju Roba 9.6.2001 Svetniška skupina SLS+SKD
 Po/4 ANTON JANEŽIČ Na področju turizma 10.6.2000 KUD Marij Kogoj,
GD TURJAK,
KO Turjak,
ŠMD Turjak
 Po/3 VINKO ŠEGA Za delo na pastoralnem področju in za prizadevanja pri obnovi sakralnih  spomenikov 10.6.2000 Svetniki
 Po/2 GASILSKA ZVEZA VELIKE LAŠČE Za področje gasilstva 10.6.2000 Svetniki
 Po/1 OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA Za področje šolstva in vzgoje 10.6.2000 Svetniki