+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Prostovoljno gasilsko društvo Dvorska Vas-Mala Slevica

Prostovoljno gasilsko društvo Dvorska Vas-Mala Slevica

Za 90-letno delovanja društva.

Društvo letos praznuje 90 let svojega delovanja. Njegovi člani so v vseh teh letih skrbeli za požarno preventivo, za vzgojo mladih, občanom pa so pomagali pri požarih in drugih nesrečah.
Prostovoljno gasilsko društvo Dvorska vas – Mala Slevica je bilo ustanovljeno leta 1923 z namenom zaščite okoliških naselij pred požari in ostalimi naravnimi nesrečami. V društvo je trenutno včlanjenih 147 članov, od tega 43 operativnih gasilcev, 34 pripravnikov, 18 mladincev, 9 pionirjev in 15 veteranov.
Veliko skrbi namenjajo vzgoji in izobraževanju mladine. V zadnjih letih so prav mladi gasilci iz PGD Dvorska vas – Mala Slevica predstavljali velik del udeležencev tekmovanj, ki jih organizira GZ Velike Lašče. Tekmovanj pa se niso samo udeleževali, ampak so na njih dosegli odlične uvrstitve. Med drugim so se v orientaciji in kvizu že uvrstili na državno tekmovanje. Za uspešnostjo mladih gasilcev stojijo požrtvovalni mentorji, ki za priprave porabijo veliko svojega prostega časa.
V društvu pa so poleg mladih aktivni tudi operativni gasilci, na katerih temelji požarno varstvo. Operativci v zadnjih letih dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih v gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah ter se ves čas usposabljajo in izpopolnjujejo. Vsako leto izvedejo vsaj eno društveno vajo, vedno pa se udeležijo tudi vaj v organizaciji GZ Velike Lašče.
Za svoje delo člani PGD Dvorska vas – Mala Slevica zbirajo sredstva na različne načine. Vsako leto izvedejo dobro obiskano gasilsko veselico, v katero vložijo več sto prostovoljskih ur. V letu 1997 so zgradili nov gasilski dom, leta 2003 pa nabavili gasilsko vozilo GVV-1.