+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Prostovoljno gasilsko društvo Velike Lašče

Prostovoljno gasilsko društvo Velike Lašče

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih ima župan možnost podeliti zlato plaketo občine Velike Lašče.
Zlato plaketo Občine Velike Lašče se podeli Matjažu Grudnu ob 30. obletnici Trubarjeve domačije za dolgoletno delovanje na področju kulture in lokalne politike. 
 

Zlata plaketa je bila podeljena 10. junija 2016.

Obrazložitev ob podelitvi: Matjaž Gruden se že od študentskih let aktivno vključuje v velikolaško kulturno življenje. Izstopa predvsem njegovo delovanje na področju velikolaškega gledališča. Kot igralec je sodeloval v večini gledaliških predstav, ki jih je pripravila gledališka skupina KUD-a Primož Trubar, od začetnih: Logarjevi, Življenje in smrt Primoža Trubarja, Naši trije angeli, Vsi moji sinovi, Manevri, … pa do zadnjih: Juntez, Veselje do življenja, Abecedarji, Neugnana čevljarska, Turjaška Rozamunda po velikolaško. Matjaž Gruden je dolgoletni predsednik društva KUD Primož Trubar Velike Lašče in skrbi za vso produkcijo gledaliških predstav ter drugih kulturnih prireditev društva. Pogosto nastopa kot recitator in povezovalec, dejaven pa je tudi v okviru Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar. Njegovo delovanje je močno povezano s Trubarjevo domačijo. Že vrsto let je organizator likovnih srečanj Trubarjevi kraji, organizira prireditve ob dnevu reformacije, sodeloval je pri ustanovitvi in bil direktor Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Prizadeval si je, da bi Trubarjeva domačija postala spomenik državnega pomena in bi bila primerno sofinancirana s strani države.
Matjaž Gruden se je vseskozi dejavno vključeval v lokalno politiko. Bil je član Skupščine obcine Ljubljana Vic Rudnik, v prvem mandatu novonastale Obcine Velike Lašče član odbora za komunalo, kasneje pa štiri mandate zapored član občinskega sveta. Bil je tudi pobudnik uvedbe uličnega sistema v naselju Velike Lašče. V lokalni politiki se je vedno zavzemal za javni interes.
Zaradi vsega naštetega Matjažu Grudnu župan podeljuje zlato plaketo.