+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2022

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2022

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike Lašče v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/10) objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2022

Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in humanitarnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Velike Lašče.

Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

Predlog mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju;
• vrsto predlaganega priznanja občine;
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
• obrazložitev k predlogu;
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

Rok za oddajo predlogov je 16. maj 2022 do 10. ure. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »za komisijo za priznanja in odlikovanja«.

Občina Velike Lašče

  Razpis za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2022