+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Sestava Občinskih odborov v mandatu 2022-2026

Sestava Občinskih odborov v mandatu 2022-2026

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, št. 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 2. redni seji, dne 22. decembra 2022 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • dr. Tatjana Devjak – predsednica odbora
 • Nika Petelin
 • Martina Bavdek
 • Matjaž Gruden
 • Marko Gruden

 ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 • Rudolf Rupar – predsednik odbora
 • dr. Lidija Kegljevič Zagorc
 • Boštjan Škulj
 • Jakob Jaklič
 • Franc Kutnar

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

 • Dejan Zakrajšek – predsednik odbora
 • Tomaž Purkart
 • Primož Petrič
 • Matej Rupar
 • Borut Vasič

ODBOR ZA FINANCE

 • Katarina Gačnik – predsednica odbora
 • Tina Kadenšek
 • mag. Metoda Kolar
 •  Robert Hren
 •  Ladka Deterding

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Tina Kadenšek – predsednica komisije 
 • Tomaž Purkar
 • Katarina Gačnik
 • Blažka Marolt
 • Peter Indihar

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Boštjan Škulj – predsednik komisije 
 • Tomaž Purkart
 • Dejan Zakrajšek

 

 

Številka: 0301-0026/2022-1
Velike Lašče, dne 22. decembra 2022  

Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevar