Občina velike Lašče | Občina

Namen

Namen lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, ki jo določa Zakon o urejanju prostora je predvsem ta, da se investitor nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.
Lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam (Zakon o prostorskem načrtovanju, 105. člen, 4. odstavek).

Digitalni čistopisi odlokov so skupaj s kartami prostorskih dokumentov Občine Velike Lašče dosegljivi v sistemu PISO preko internetnega naslova www.geoprostor.net.
Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge.

Taksa

Po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO) znaša upravna taksa za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 35,00 EUR. Kadar se zahteva nanaša na več zemljiških parcel iz ene prostorske enote oziroma iz območja občinskega lokacijskega načrta ali prostorskega izvedbenega akta, se izda ena sama lokacijska informacija, kar pomeni, da se skladno s tarifno številko 37 tarifne tabele zaračuna zgolj enkratna taksa. Kadar pa je več prostorskih enot oziroma lokacijskih načrtov ali prostorskih izvedbenih aktov, v katerih te zemljiške parcele ležijo, se izda ustrezno število lokacijskih informacij, kar pomeni, da se tudi tolikokrat obračuna ustrezna upravna taksa.
Račun za plačevanje obveznih dajatev z naslova upravnih taks: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, št. SI56 0133 4534 0309 114, sklic SI11 76341-7111002-01141013.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341.

Vloge lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer priložite še potrdilo o plačilu takse.

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih