Občina velike Lašče | Občina

Uncategorised

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Velike Lašče Uradni list RS, (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19), je župan Občine Velike Lašče sprejel

SKLEP o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 5
(Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1199)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 5 (v nadaljevanju SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica), ki ga je izdelalo podjetje URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod številko 2018-OPPN-062-SD5.
SD OPPN-5 za območje VP 25/1 Ločica ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1199.

II.
Spremembe in dopolnitve OPPN – 5 se nanašajo na spremembo prometne ureditve v povezavi z novim načinom priključevanja na državno cesto, s tem povezana odstopanja od načrtovane komunalne in energetske infrastrukture, potrebne vodnogospodarske ureditve in etapnost gradnje ter s tem povezane nove ureditve in prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo.
III.

V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor št. 010-3/2020/106 z dne 27. 3. 2020 bo dopolnjen osnutek SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica javno razgrnjen izključno z uporabo elektronskih medijev od 9. 2. 2021 do vključno 12. 3. 2021. Gradivo bo v digitalni obliki objavljeno na spletni strani Občine Velike Lašče https://obcina.velike-lasce.si/si/obcinska-obvestila/483-javna-razgrnitev-locica-2021. Javna obravnava bo potekala kot video konferenca v sredo, 3. 3. 2021 ob 16. uri na povezavi https://zoom.us/j/91682846990?pwd=KzFDSHlRcUc3RFVlT3FBRldQbjVNQT09
Meeting ID: 916 8284 6990
Passcode: 683817
Na ta način bo občina zagotovila, da bo v pripravo SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica vključen najširši možen krog zainteresirane javnosti, tudi v primeru, ko se izvaja javna razgrnitev z uporabo elektronskih medijev.

IV.
Javnost bo lahko podala mnenje in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica - pripombe« ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , pri čemer se pod zadeva navede »Pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica «. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljene na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 12. 3. 2021.

VI.
Občina Velike Lašče bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občina Velike Lašče https://obcina.velike-lasce.si/si/.

VII.
Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Velike Lašče https://obcina.velike-lasce.si/si/obcinska-obvestila/483-javna-razgrnitev-locica-2021.

 

Št. 3500-0020/2018-3
Velike Lašče, dne 27. 1. 2021


Faksimile objave v Uradnem listu
Javna razgrnitev in objava

Občinska obvestila

20. 10. 2021

Občina Velike Lašče na podlagi Zakona o urejanju prostora objavlja gradivo za lokacijsko preveritev v k.o. 1714 Selo pri Robu.

Občinska obvestila

12. 10. 2021

Objavljamo JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V POSLOVNI CONI LOČICA. Zainteresiranim kupcem sporočamo, da javno zbiranje ponudb traja od 12. 10. 2021 do 3. 11. 2021 do 10. ure....

Občinska obvestila

28. 09. 2021

Krajevni urad Velike Lašče bo poskusno ponovno odprt VSAK DRUGI IN ČETRTI TOREK V MESECU, od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, prvič 12. oktobra 2021. Obvezno predhodno naročilo na...

Občinska obvestila

27. 09. 2021

V skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in...

Občinska obvestila

24. 09. 2021

JP VOKA SNAGA d.o.o. obvešča, da jesenske akcije zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov na terenu oktobra ne bo. Če bodo okoliščine dopuščale, bomo zbiranje tovrstnih odpadkov izvedli novembra....

Občinska obvestila

24. 09. 2021

Danes, dne 24.9.2021, bo zaradi okvare na cevovodu prekinjena oskrba s pitno vodo na območju naselij Rob, Gradišče, Podhojni Hrib in Tomažini. Prekinitev oskrbe bo trajala predvidoma od 8.00 do...

Občinska obvestila

22. 09. 2021

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 26. 8. 2021 in 3. 9. 2021 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno...

Občinska obvestila

20. 09. 2021

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne 14.09.2009 in Sklepa o...

Občinska obvestila

17. 09. 2021

Zdravstveni dom Ribnica obvešča, da so na voljo dodatni termini za cepljenje, tudi ta vikend.  Sobota, 18.9. 2021 med 10.00 - 14.00 ZD Ribnica (Pfizer) Nedelja,19.9. 2021 med  10.00 -...

Občinska obvestila

13. 09. 2021

Mestna knjižnica Ljubljana, v okviru katere deluje tudi knjižnica Frana Levstika v Velikih Laščah obvešča, da bo skladno z vladnimi odloki od ponedeljka, 13. septembra 2021 dalje, v knjižnične...

Občinska obvestila

26. 08. 2021

Občina Velike Lašče obvešča, da bo zaradi izvedbe asfaltiranja popolna zapora makadamske ceste Ulaka – Velika Slevica. Zapora bo trajala predvidoma od 27.8. do 17.9.2021. Obvoz bo možen preko...

Občinska obvestila

25. 08. 2021

Eko sklad je v petek, 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. V zvezi s tem vam pošiljamo sporočilo...

Občinska obvestila

25. 08. 2021

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 26. 8. 2021 in 3. 9. 2021 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno...

Občinska obvestila

10. 08. 2021

Obveščamo vas, da bo začasni zbirni center na Turjaku v času od 13. 8. 2021 do 24. 9. 2021, poleg sobot, odprt tudi ob petkih. Zbirni center bo v navedenem času obratoval:- ob petkih med 18....

Občinska obvestila

04. 08. 2021

Pretekli vikend je bilo še posebej slovesno na Karlovici, kjer so prevzeli novo gasilsko vozilo. Tega je v celoti financirala Občina Velike Lašče. Za pomoč pri nabavi vozila GVV-1 se je predsednik...

Občinska obvestila

27. 07. 2021

Obveščamo vas, da bodo krajevni uradi Velike Lašče, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig, Dobrova in Notranje Gorice zaradi zagotavljanja nemotenega dela na sedežu upravne enote, v času počitnic...

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih