Občina velike Lašče | Občina

Občinska obvestila

Obveščamo vas, da bo začasni zbirni center na Turjaku v času od 13. 8. 2021 do 24. 9. 2021, poleg sobot, odprt tudi ob petkih.

Zbirni center bo v navedenem času obratoval:
- ob petkih med 18. in 19. uro,
- ob sobotah pa po ustaljenem urniku in sicer od 8. do 12. ure.

Zaradi gradnje POŠ in vrtca Turjak bo začasni zbirni center po navedenem urniku lahko obratoval le še do konca septembra 2021, kasneje nekaj časa zbirni center ne bo obratoval.

Občina Velike Lašče je trenutno v pridobivanju gradbenega dovoljenja za sodobnejši, stalni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo umeščen znotraj Poslovne cone na Turjaku. Novemu zbirnemu centru je sedaj po izpolnjevanju vseh zahtevanih normativov namenjenih kar nekaj več razpoložljive površine, saj poleg nadstrešnic za skladiščenje večjih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov predvideva tudi Center ponovne uporabe s prodajalno za občane. Interes Občine je, da bi po pridobitvi ustreznih dovoljenj lahko čimprej vzpostavili nov zbirni center, ki bo vsem uporabnikom oz. občanom omogočal in približal še lažje zbiranje in ločevanje odpadkov.

Uporabniki lahko po Programu ravnanja s komunalnimi odpadki Javnega podjetna Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. na prevzemnih mestih za komunalne odpadke še vedno enkrat letno naročajo odvoz kosovnega materiala, ki je vključen v strošek ravnanja z odpadki. Naročilo za tovrstni odvoz lahko uredijo preko naročilnice, ki jo najdejo na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si. V primeru, da nimate dostopa do spleta vam naročilnico Javno podjetje VOKA Snaga pošlje tudi po pošti. Za območje naše občine je v jesenskem času predviden termin za naročilo kosovnega odvoza med 1. oktobrom in 30. novembrom.

Ravno tako je še vedno dvakrat letno (spomladi in jeseni) s premično zbiralnico JP VOKA Snaga omogočeno zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov ter manjše odpadne električne in elektronske opreme. Odvoz bo v jesenskem terminu potekal po urniku:
- 13. 10. 2021 od 9. do 12. ure Rob; igrišče za Domom krajanov
- 13. 10. 2021 od 13. do 16. ure Velike Lašče; gasilski dom Velike Lašče

V primeru, da imate doma zabojnik za zbiranje embalaže premajhen, vam Javno podjetje Snaga brez dodatnih stroškov mesečnega plačila lahko dostavi večji ali dodatni zabojnik za embalažo.

Pin It
Občinska obvestila

24. 11. 2021

Sporočamo, da se podaljšuje rok za zbiranje ponudb, in sicer do 3. decembra 2021 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 3. decembra 2021 ob 11. uri na sedežu Občine Velike Lašče,...

Občinska obvestila

19. 11. 2021

Občinski svet Občine Velike Lašče je na 21. redni seji dne 18. novembra 2021 sprejel sklep, da se predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 in načrt razvojnih programov za obdobje 2022 do...

Občinska obvestila

15. 11. 2021

Ker boste letos verjetno več čas preživeli doma, vas povabimo, da tudi sami, v krogu svojih najbližjih okrasite svoj dom in tako pripomorete k okrasitvi svojega kraja. Da bi vas spodbudili k...

Občinska obvestila

15. 11. 2021

  V okviru sodelovanja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v operaciji »Skupaj za varni jutri« bo tudi naša občina prispevala k čim hitrejšemu ukrepanju ob srčnem zastoju s širitvijo...

Občinska obvestila

08. 11. 2021

Sporočamo, da se podaljšuje rok za zbiranje ponudb, in sicer do 3. decembra 2021 do 10. ure.Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 3. decembra 2021 ob 11. uri na sedežu Občine Velike Lašče,...

Občinska obvestila

02. 11. 2021

Na spletni strani Upravne enote Ljubljana so objavljene ponudbe za prodajo nepremičnin (zemljišč) v lasti Občine Velike Lašče.  Na prodaj so zemljišča razvidna iz priloženih...

Občinska obvestila

29. 10. 2021

  Občina Velike Lašče je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo Zbirnega centra Velike Lašče na Turjaku.   Upravna enota Ljubljana je investitorki Občini Velike Lašče izdala gradbeno...

Občinska obvestila

28. 10. 2021

Na Občini Velike Lašče smo te dni še posebej veseli. Projekt gradnje Podružnične osnovne šole in vrtca Turjak smo v začetku leta prijavili na javni razpis za sofinanciranje investicij Ministrstva za...

Občinska obvestila

27. 10. 2021

Lokacija zbirnega centra odpadkov, ki se po novem nahaja znotraj poslovne cone Ločica na Turjaku je že pripravljena.  Vrata zbirnega centra odpiramo to soboto, 30. 10. 2021 ob 8. uri. ...

Občinska obvestila

20. 10. 2021

Občina Velike Lašče na podlagi Zakona o urejanju prostora objavlja gradivo za lokacijsko preveritev v k.o. 1714 Selo pri Robu.

Občinska obvestila

12. 10. 2021

Objavljamo JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V POSLOVNI CONI LOČICA. Zainteresiranim kupcem sporočamo, da javno zbiranje ponudb traja od 12. 10. 2021 do 3. 11. 2021 do 10. ure....

Občinska obvestila

28. 09. 2021

Krajevni urad Velike Lašče bo poskusno ponovno odprt VSAK DRUGI IN ČETRTI TOREK V MESECU, od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, prvič 12. oktobra 2021. Obvezno predhodno naročilo na...

Občinska obvestila

27. 09. 2021

V skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in...

Občinska obvestila

24. 09. 2021

JP VOKA SNAGA d.o.o. obvešča, da jesenske akcije zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov na terenu oktobra ne bo. Če bodo okoliščine dopuščale, bomo zbiranje tovrstnih odpadkov izvedli novembra....

Občinska obvestila

24. 09. 2021

Danes, dne 24.9.2021, bo zaradi okvare na cevovodu prekinjena oskrba s pitno vodo na območju naselij Rob, Gradišče, Podhojni Hrib in Tomažini. Prekinitev oskrbe bo trajala predvidoma od 8.00 do...

Občinska obvestila

22. 09. 2021

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 26. 8. 2021 in 3. 9. 2021 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno...

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih