Občina velike Lašče | Občina

Občinska obvestila

Glede na rezultate dela, ki niso dosegli mojih pričakovanj, s 16.6.2022 razrešujem Matjaža Hočevarja s funkcije nepoklicnega podžupana občine Velike Lašče.

Tako kot se mi je zdel Matjaž Hočevar na začetku svojega mandata, kot mlad član LMŠ perspektiven, so se sedaj proti koncu mandata delovni odnosi, pogledi na razvoj ter vodenje občine in nenazadnje nazori, med nama popolnoma odtujili. Glede na to, da je podžupan del Občinske uprave, ki mora zagovarjati skupno usmerjenost z županom, se je odločil, da deluje kot del opozicije županu ter kot stalen kritik delovanja Občinske uprave. V zvezi z opravljanjem nepoklicne podžupanske funkcije je prejemal tudi finančno nadomestilo, ki je znašalo v času opravljanja dolžnosti nekaj več kot 39.500 EUR bruto. Največja razhajanja, ki jih lahko občani vidite iz posnetkov sej Občinskega sveta ali iz zapisnikov dopisnih sej temeljijo na drugačnem pojmovanju financiranja in s tem razvrščanja vzgojiteljic v zakonsko določene plačne razrede, odtujen odnos do občinskega financiranja kulture in vzdrževanja kulturnih objektov, precejšnja in težka razhajanja pa so tudi nerazumevanje in nasprotovanje sprejetju občinskega prostorskega načrta (OPN) na eni izmed sej občinskega sveta, primarno nasprotovanje prerazporeditvi namenskih finančnih sredstev za namen ureditve igrišča v Robu in Dvorski vasi in nenazadnje tudi jasna podpora predlogu za podelitev naziva častnega občana bivšemu županu Antonu Zakrajšku, s katerim je bil Matjaž Hočevar pred zadnjimi lokalnimi volitvami v sporu celo tako globoko, da sta ga reševala preko objav v enem od centralnih slovenskih časopisov, kar ob vsem kaže tudi na nenačelnost podžupana. Prav tako je bilo v najinem sodelovanju zelo moteče neupoštevanje navodila za registriranje časa prisotnosti na občini, ki mimogrede izkazujejo absolutno premajhno motivacijo in angažiranost za delo.

Vztrajanje na takšni skupni poti je naporno, neproduktivno, nehigiensko do občinskega proračuna kot tudi, da se s takim odnosom župan-podžupan kvari ugled občine Velike Lašče. V obzir moramo vzeti tudi protokolarne zadeve na občinskih dogodkih in srečanjih, kjer se je rajši kot z gosti in županom pojavljal v družbi ob točilnem pultu, kjer je vedno preveč upošteval in dajal pomen gostilniškim govoricam ter neosnovanim kritikam, kot tudi nepreverjenim ali celo prirejenim škodljivim dejstvom o delovanju naše občine.

Po razrešitvi bom imenoval novega podžupana, tako da bo občina lahko običajno operativno sposobna.

Vaš župan

Pin It
Občinska obvestila

23. 06. 2022

Obveščamo vas, da je nevarni objekt na Stritarjevi cesti odstranjen, zato je ta spet odprta za promet.

Občinska obvestila

23. 06. 2022

Ob zaključku šolskega leta je župan sprejel najuspešnejše devetošolce. Na krajšem srečanju, ki je potekalo na Trubarjevi domačiji na Rašici, jih je nagovoril in jim čestital. Ob tem jim je podaril...

Občinska obvestila

21. 06. 2022

Počitniško varstvo je namenjeno otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred OŠ in imajo stalno bivališče v občini Velike Lašče. Cena počitniškega varstva je 260...

Občinska obvestila

21. 06. 2022

Občina Velike Lašče objavlja javno naročilo za Rekonstrukcijo in izgradnjo kotlovnice OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Predmet javnega naročila obsega rekonstrukcijo in izgradnjo kotlovnice...

Občinska obvestila

21. 06. 2022

Zaradi velike nevarnosti porušitve poškodovanega objekta na cestišče, je z inšpekcijsko odločbo do preklica zaprta Stritarjeva ulica. Na Šolski ulici velja običajen prometni režim. Obvoz bo možen...

Občinska obvestila

16. 06. 2022

Glede na rezultate dela, ki niso dosegli mojih pričakovanj, s 16.6.2022 razrešujem Matjaža Hočevarja s funkcije nepoklicnega podžupana občine Velike Lašče. Tako kot se mi je zdel Matjaž Hočevar na...

Občinska obvestila

16. 06. 2022

Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je spreje sklep o imenovanju ravnatelja zavoda OŠ Primoža Trubarja za obdobje petih let.  Imenovani Primož Garafol z mandatom prične 18. 7....

Občinska obvestila

16. 06. 2022

Občina Velike Lašče šoloobveznim otrokom s stalnim prebivališčem na območju Občine Velike Lašče tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotavlja denarno pomoč v višini 25,00 evrov na ...

Občinska obvestila

13. 06. 2022

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 13.6.2022 in 19.06.2022 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno...

Občinska obvestila

03. 06. 2022

Ob sprejemu DEŽELAKA JUNAKA v Velikih Laščah se lepo zahvaljujemo vsem, ki ste prišli na trg in v Športno dvorano ter podprli akcijo ZA POČITNICE OTROK. Ob vstopu v našo Občino so ga pričakali...

Občinska obvestila

01. 06. 2022

  Občina Velike Lašče je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023, in sicer za...

Občinska obvestila

26. 05. 2022

Ker se v javnosti porajajo številna, pogosto tudi nepravilna ali celo namerno zavajajoča ugibanja glede izkopanega materiala iz II. dela PC Ločica, v predmetni zadevi dajemo naslednje...

Občinska obvestila

20. 05. 2022

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 23.5.2022 in 29.05.2022 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno...

Občinska obvestila

19. 05. 2022

Objavljen je razpis za letovanje v počitniškem stanovanju Ankaran. Termini letovanj v mesecih junij, juliji, avgust in september vključujejo 7 nočitev. Rok za prijavo je 31. maj.  Za dodatne...

Občinska obvestila

17. 05. 2022

Po podelitvi priznanj celovečerni koncert skupine PERPETUUM JAZZiLE. Sklop dogodkov prazničnega tedna se bo nadaljeval v praznični vikend. V petek bo ob občinskem prazniku v Velikih Laščah potekala...

Občinska obvestila

09. 05. 2022

Občinski volilni komisiji Občine Velike Lašče bo v začetku junija 2022 potekel štiriletni mandat, zato zbiramo predloge za imenovanje nove občinske volilne komisije. V skladu s 35. členom Zakona o...

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih