Občina velike Lašče | Občina

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvanajst članov.

Sestava občinskega sveta

 Člani občinskega sveta, izvoljeni na lokalnih volitvah novembra 2022

1. Primož Petrič
LISTA PRIMOŽA PETRIČA – ZA VSE
2. Martina Bavdek
LISTA PRIMOŽA PETRIČA – ZA VSE
3. mag. Metoda Kolar
LISTA 1550
4. Nika Petelin
LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – "Za naše Lašče"
5. Boštjan Škulj
LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – "Za naše Lašče"
6. Katarina Gačnik
LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – "Za naše Lašče"
7. dr. Tatjana Devjak
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. Dejan Zakrajšek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9. Tina Kadenšek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10. Tomaž Purkart
GIBANJE SVOBODA
11. dr. Lidija Kegljevič Zagorc
GIBANJE SVOBODA
12. Rudolf Rupar
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Read more

Sestava Občinskih odborov v mandatu 2022-2026

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, št. 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 2. redni seji, dne 22. decembra 2022 sprejelS K L E P

O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • dr. Tatjana Devjak - predsednica odbora
 • Nika Petelin
 • Martina Bavdek
 • Matjaž Gruden
 • Marko Gruden

 ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 • Rudolf Rupar - predsednik odbora
 • dr. Lidija Kegljevič Zagorc
 • Boštjan Škulj
 • Jakob Jaklič
 • Franc Kutnar

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

 • Dejan Zakrajšek - predsednik odbora
 • Tomaž Purkart
 • Primož Petrič
 • Matej Rupar
 • Borut Vasič

ODBOR ZA FINANCE

 • Katarina Gačnik - predsednica odbora
 • Tina Kadenšek
 • mag. Metoda Kolar
 •  Robert Hren
 •  Ladka Deterding

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Tina Kadenšek - predsednica komisije 
 • Tomaž Purkar
 • Katarina Gačnik
 • Blažka Marolt
 • Peter Indihar

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Boštjan Škulj - predsednik komisije 
 • Tomaž Purkart
 • Dejan Zakrajšek

 

 

Številka: 0301-0026/2022-1
Velike Lašče, dne 22. decembra 2022  

Župan Občine Velike Lašče
Matjaž Hočevar

Read more

Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Povzetek iz poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 20. novembra 2022.

Občinska volilna komisija je na 8. seji, dne 23. novembra 2022, na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah soglasno ugotovila izid glasovanja za občinski svet na lokalnih volitvah 20. novembra 2022.

Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 3.590 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 2.142 volivcev ali 59,67 % vseh, ki so imeli pravico voliti.

Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2.140 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma so
bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 30
glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2.110.

Posamezne liste kandidatov so dobile

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

% glasov

Št. mandatov

1.

LISTA 1550

128

6.07

1

2.

LISTA PRIMOŽA PETRIČA – ZA VSE

253

11,99

2

3.

LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – "Za naše Lašče"

402

19.05

3

4.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

214

10.14

1

5.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

360

17.06

2

6.

LISTA LUKE ILCA

99

4.69

0

7.

SOCIALNI DEMOKRATI

85

4.03

0

8.

GIBANJE SVOBODA

368

17.44

2

9.

Državljansko gibanje Resni.ca

20

0.95

0

10.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

181

8.58

0


Pri listah SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI so izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov.

Read more

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih