Občina velike Lašče | Občina

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvanajst članov.

Sestava občinskega sveta

Člani občinskega sveta, izvoljeni na lokalnih volitvah novembra 2018:

 1. Srečko Knafelc
  LISTA 1550
 2. Matjaž Hočevar
   
  Lista Marjana Šarca
 3. Katarina Gačnik
  Lista Marjana Šarca
 4. Matej Rupar
  Lista Marjana Šarca
 5. Branka Purkart
  SOCIALNI DEMOKRATI
 6. Tina Kadenšek
  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 7. Ladka Deterding
  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 8. Jakob Jaklič
  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 9. Rudolf Rupar
  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 10. dr. Tatjana Devjak
  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 11. Peter Indihar
  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 12. Matjaž Gruden
  MATJAŽ GRUDEN
Read more

Sestava Občinskih odborov v mandatu 2018-2022

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 28. januarja 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Matjaž Gruden
 • Tatjana Devjak
 • Tina Kadenšek
 • Cirila Marinčič
 • Valerija Hren

 ODBOR ZA KOMUNALO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 • Rudolf Rupar
 • Matjaž Hočevar
 • Jakob Jaklič
 • Janez Lukančič
 • Janez Škrabec

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

 • Peter Indihar
 • Srečo Knafelc
 • Matej Rupar
 • Rok Borštnik
 • Ivan Levstik

ODBOR ZA FINANCE

 • Ladka Deterding
 • Branka Purkat
 • Katarina Gačnik
 • Andrej Janša
 • Matic Krašovec

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Tina Kadenšek
 • Katarina Gačnik
 • Rudi Rupar
 • Blažka Marolt
 • Petra Oblak
Read more

Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta na lokalnih volitvah 18. novembra 2018

Povzetek iz poročila Občinske volilne komisije z dne 26. novembra 2018.

Občinska volilna komisija je na seji 26. novembra 2018 na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah soglasno ugotovila izid glasovanja za občinski svet na lokalnih volitvah 18. novembra  2018.

Na volitvah dne 18. novembra  2018 je imelo pravico voliti 3515 volivcev, ki so vpisani  v volilni imenik.

Glasovalo je skupaj 2177 volivcev ali 61,93 %  vseh, ki so imeli pravico voliti.

Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2176 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 59 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2117.

Posamezne liste kandidatov so dobile

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

% glasov

Št. mandatov

1.

LISTA 1550

127

6.00

1

2.

LISTA JOŠKA AHCA – MURNA

108

5.10

0

3.

LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA

398

18.80

3

4.

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

140

6.61

1

5.

ROBERT HREN

107

05.05

0

6.

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

466

22.01

3

7.

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

228

10.77

1

8.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

290

13.70

2

9.

MATJAŽ GRUDEN

204

9.64

1

10.

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

49

2.31

0


Pri listah Lista 1550, LMŠ-Lista Marjana Šarca, SD – Socialni demokrati, NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati in Matjaž Gruden so izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov.

Read more

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih