Občina velike Lašče | Občina

Kmetijstvo  |   Gospodarstvo  |   Turizem

Občina Velike Lašče spodbuja to področje z vsakoletnim razpisi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ter za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini. 

Kmetijstvo

Občina Velike Lašče | KmetijstvoObčina Velike Lašče spodbuja to področje z vsakoletnim razpisom za ohranjanje in spodbujanjem razvoja kmetijstva in podeželja, ki je objavljen na spletni strani.

Preko javnega razpisa dodeljuje finančna sredstva iz občinskega proračuna za naslednje ukrepe: naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak, podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.

Aktualni razpis

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Izpostava Ribnica
Kontaktna oseba: Peter Indihar, inž. kmet.
Naslov: Stritarjeva cesta 8, 1315 Velike Lašče
Telefon: 01 788 88 42
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: https://lj.kgzs.si/izpostava-ribnica

Zavod za gozdove

Območna enota Kočevje
Naslov: Rožna ul. 39, 1330 Kočevje
Telefon: 01 895 04 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: www.zgs.si/obmocne_enote/kocevje/o_obmocju/index.html

Krajevna enota Velike Lašče
Naslov:
Šolska ulica 12, Velike Lašče
Telefon: 01 7881 470

Krajevna enota Škofljica
Naslov:
Mijavčeva ulica 16, Škofljica
Telefon: 01 3668 210

Kmetijska zadruga Velike Lašče

Naslov: Na postajo 8, 1315 Velike Lašče
Telefon: 01 788 88 40
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: https://www.kzlasce.si/

Veterinarska postaja Ljubljana

Naslov: Cesta v mestni log 51a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 420 56 39
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Občina Velike Lašče | VeterinaVeterinarska postaja Ribnica

Telefon: 01 837 30 03 in 041 730 507
Naslov: Lepovče 4, 1310 Ribnica

Veterinarska ambulanta Buba

Naslov: Rožna Dolina 5, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 786 46 58
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Veterinarsko higienska služba

Telefonske številke enot NVI, kjer lahko naročite odvoz živalskih trupel in ostankov od klanja na domu za lastno porabo.

Telefon: 01 477 93 53 ali 01 477 98 28

 


Gospodarstvo

Občina Velike Lašče | LočicaObčina Velike Lašče spodbuja razvoj gospodarstva s pomočjo vsakoletnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva. Preko razpisa sofinancira naložbe v malo gospodarstvo, nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest, promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva in spodbujanje sobodajalstva.

Aktualni razpis

Z namen pospeševanja gospodarstva je občina tudi soustanovitelj Razvojnega centra Kočevje Ribnica.

Ker gospodarstvo na območju Velikih Lašč ni posebej dobro razvito, je Občina Velike Lašče v letu 2005 pričela z urejanjem Poslovne cone Ločica. Zemljišča, urejana v prvi fazi, so že prodana investitorjem. V prvih objektih že poteka dejavnost. Zaradi velikega interesa podjetnikov se investicija nadaljuje z urejanjem drugega dela poslovne cone.

 


Turizem

Občina Velike Lašče | TurizemVse o znamenitostih v občini Velike Lašče in o turističnih ponudnikih, gostincih in nastanitvah lahko najdete na spletni strani: turizem.velike-lasce.si.

Med investicijami na področju turizma Občina Velike Lašče posebej spodbuja sobodajalstvo preko vsakoletnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva.

Občina velike Lašče | PDF dokumentStrategija razvoja turizma
Občina velike Lašče | PDF dokument
Priloga strategije - analiza stanja
Občina velike Lašče | PDF dokumentRegister lokalnih turističnih vodnikov

 

Turistična taksa

Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,00 EUR. V ta znesek ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse. Višina turistične takse je določena z Odlokom o turistični taksi v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/2018).

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF)
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih