Občina velike Lašče | Občina

Razpisi

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00, 32/23 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2023

Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in humanitarnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Velike Lašče.

Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.

Podelitev zlate plakete Občine Velike Lašče
Zlata plaketa se podeljuje za pomembne enkratne dosežke na že prej navedenih področjih in požrtvovalna ter humana dejanja v obdobju zadnjega leta.
Zlato plaketo Občine Velike Lašče lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije.
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

Predlog mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju;
• vrsto predlaganega priznanja občine;
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
• obrazložitev k predlogu;
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

Rok za oddajo predlogov je 3. maj 2023 do 12. ure. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali po e-pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »razpis za podelitev priznanj v letu 2023«.

 

Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Škulj

 

Celotna dokumentacija razpisa: Razpis za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2023

 

 

Pin It
Razpisi

10. 11. 2023

Rok za oddajo ponudb (ponudbe morajo prispeti na Občino Velike Lašče): 4.12.2023 do 7:15 Opozorilo: v kolikor boste ponudbo pošiljali priporočeno po pošti, predlagamo da jo pošljete najkasneje v...

Razpisi

08. 09. 2023

Občina Velike Lašče objavlja, da so razpoložljiva sredstva za sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo, dodeljevanje nepovratnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest, za promocijske...

Razpisi

10. 08. 2023

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za dodelitev štipendije za nadarjene dijake in študente v občini Velike Lašče za šolsko/študijsko leto 2023/2024. Prijave morajo biti v...

Razpisi

10. 08. 2023

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v občini Velike Lašče za šolsko leto 2023/2024. Prijave morajo biti v celoti pripravljene...

Razpisi

18. 07. 2023

Občina vsako leto pred začetkom vadbene sezone objavi javni razpis za najem športne dvorane. Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti...

Razpisi

05. 06. 2023

Rok za prijavo na razpis je 21. junij 2023. Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče,...

Razpisi

09. 05. 2023

Občina Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine na območju občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno...

Razvoj kmetijstva

21. 04. 2023

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22, 30/23) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in...

Razvoj gospodarstva

21. 04. 2023

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22, 30/23) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega...

Razpisi

21. 04. 2023

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list Republike Slovenije, št. 142/22, 30/23) in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih...

Razpisi

22. 03. 2023

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00, 32/23 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja RAZPISza podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu...

Razpisi

22. 03. 2023

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: je občan Občine Velike Lašče, dobro pozna občino, življenje in delo v...

Razpisi

13. 03. 2023

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Velike Lašče za leto 2023. Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023.  Prijave je...

Razpisi

13. 03. 2023

Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v Občini Velike Lašče v letu 2023. Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023. Prijave je treba oddati po...

Razpisi

02. 02. 2023

Župan Občine Velike Lašče objavlja JAVNI POZIV za izbiro dveh predstavnikov zainteresirane javnosti za področje turizma in kulture v svetu zavoda Javnega zavoda za kulturo in turizem...

Razpisi

02. 02. 2023

Na podlagi  18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl....

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih