Občina velike Lašče | Občina

Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem/mnenjem upravljavca občinskih cest. S tem se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova morebitna opremljenost s prometno signalizacijo.
Upravljavec občinskih cest izda soglasje oziroma pozitivno mnenje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da priključek ne bo imel škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

Priloge

  • Projektna dokumentacija ureditve predlaganega priključka,
  • pooblastilo investitorja (v kolikor je vlagatelj druga oseba, npr. projektant).

Taksa

Takse prosto.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah.

Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih