+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Sklep o tehnični posodobitvi OPN

Sklep o tehnični posodobitvi OPN

Župan Občine Velike Lašče je sprejel sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče.

S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve za celotno območje Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 7/13, 5/15, 2/16, 5/16, 6/16, 1/18, 5/18, Uradni list RS, št. 52/22), v nadaljevanju OPN Velike Lašče), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.

Sklep o tehnični posodobitvi občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče