+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Študija variant ureditve križišča na Rašici

Študija variant ureditve križišča na Rašici

Direkcija RS za infrastrukturo je z namenom ureditve križišča glavne ceste G2 – 106  z regionalno cesto R3-647 in lokalno cesto LC 454 na Rašici naročila izdelavo študije variant. Projektiranje že poteka. 

Kot najugodnejša se je izkazala varianta, pri kateri se križišče pomakne južneje proti mostu čez Rašico. Pri tem se lahko uredi tako štirikrako križišče, kot tudi krožišče. Poleg ureditev križišča s priključnimi cestami se bo uredilo tudi avtobusna postajališča, površine za pešce s prehodom  preko glavne ceste ter zgradilo nova mostova preko Rašice in Male vode. 

Obvestilo za javnost

Idejna zasnova verzija 1 – križišče

Idejna zasnova verzija 2 – krožišče