+386 1 781 03 70     obcina@velike-lasce.si     TURIZEM V VELIKIH LAŠČAH

Domov » Vloga za lokacijsko preveritev

Vloga za lokacijsko preveritev

Namen pobude za izvedbo lokacijske preveritve je določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in omogočanje začasne rabe prostora.
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) se lahko na pobudo investitorja izvede postopek lokacijske preveritve za namen določanja obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev ter omogočanja začasne rabe prostora.
Pobudi se priloži elaborat lokacijske preveritve, ki ga izdela pooblaščen prostorski načrtovalec, kjer utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2.

Taksa

V skladu z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Velike Lašče znaša nadomestilo stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve v pavšalnem znesku 100 EUR za podajo posamezne pobude investitorja oz. pobudnika (Ur. l. RS št. 81/2019).

Vlogo lahko oddate osebno v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: obcina@velike-lasce.si. Račun za plačevanje obveznih dajatev z naslova upravnih taks: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, št. SI56 0110 0534 0309 134, sklic SI11 76341-7111002-01141013.

Datum objave:

10. 09. 2020